Đặt Tour Leo Núi tại Lào Cai ( Book Mountain Climbing Tour in Lao Cai)

Khám Phá Núi Nhìu Cồ San

( Sừng Trâu 2965 M)

+ Xuất Phát : Ga Lào Cai - Bản nhìu cồ san -Xã Nhìu Cồ San – Huyện Bát xát – Tỉnh Lào Cai.

+ Thời Gian Trekking : 3 Ngày 2 Đêm

+ Di Chuyển Ôtô Giường Nằm ( SAO VIỆT) Hà Nội – Lào Cai : 190.000VND/Vé

+ Giá Thuê Xe Máy : 150.000VND/xe/ngày

+ Thuê Ô Tô : 1.500.000VND/Xe16 hoặc 7 chỗ/Ngày

+ Giá Thuê porter : 1.000.000VND/porter/( 3 ngày 2 đêm )

Khám Phá Núi Bạch Mộc Lương Tử

( Kỳ Quan San 3046 M)

+ Xuất Phát : Ga Lào Cai -Xã Sàng Ma Sáo – Huyện Bát xát – Tỉnh Lào Cai.

+ Thời Gian Trekking : 3 Ngày 2 Đêm

+ Di Chuyển Ôtô Giường Nằm ( SAO VIỆT) Hà Nội – Lào Cai : 190.000VND/Vé

+ Giá Thuê Xe Máy : 150.000VND/xe/ngày

+ Thuê Ô Tô : 1.500.000VND/Xe16 hoặc 7 chỗ/Ngày

+ Giá Thuê porter : 1.000.000VND/porter/( 3 ngày 2 đêm )

Khám Phá Núi Lảo Thẩn

( 2800 M)

+ Xuất Phát : Ga Lào Cai -Thôn Phìn Hồ – Xã Ý Tý - Huyện Bát xát – Tỉnh Lào Cai.

+ Thời Gian Trekking : 2 Ngày 1 Đêm

+ Di Chuyển Ôtô Giường Nằm ( SAO VIỆT) Hà Nội – Lào Cai : 190.000VND/Vé

+ Giá Thuê Xe Máy : 150.000VND/xe/ngày

+ Thuê Ô Tô : 1.500.000VND/Xe16 hoặc 7 chỗ/Ngày

+ Giá Thuê porter : 700.000VND/porter/( 2 ngày 1 đêm )