Ưu Đãi Khuyến Mại (Specials Promotion)

Ưu Đãi 20% Từ 15/1/2017 - 15/2/2017

Ưu Đãi 20% Giá Trị Hợp Đồng Thuê Xe Cho Các Khách Hàng Đã Từng Thuê Xe Tại Cửa Hàng Những Năm Vừa Qua

  Từ 15/1/2017 đến 15/2/2017